Beschrijving

Wanneer U een pand wenst te verhuren is het van uitermate groot belang dat U een beschrijving van de eigendom laat opmaken VOORDAT U het pand verhuurt.  In de vakterminologie noemt men dit de “plaatsbeschrijving”.

Deze plaatsbeschrijving gebeurt volledig in detail.  Elke ruimte wordt tot in de kleinste puntjes beschreven, gestaafd met foto’s.  Bij de intrede van een huurder wordt deze dan samen doorlopen en ondertekend door alle partijen.  Op deze manier heeft men bij het verlaten van het pand een duidelijk bewijs hoe de woning er uit zag bij de intrede, en kan er geen discussie zijn tussen eigenaar en huurder.  Deze plaatsbeschrijving is een belangrijk document  welke vaak gehanteerd wordt om de huurwaarborgsom terug te krijgen.

Vraag ons om inlichtingen en advies wanneer U een pand wenst te verhuren.  Het is altijd beter te voorkomen dan achteraf te moeten genezen !!