Schattingen

Bij de verkoop van een eigendom is het noodzakelijk dat U de juiste waarde kent van het eigendom. Wij hebben de juiste opleiding genoten om U hierbij bij te staan.

Na een volledige opmeting wordt aan de hand van het Abex indexcijfer de juiste waarde bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met tal van zaken zoals:

  • graad van afwerking (woningen)
  • ligging eigendom
  • oriĆ«ntatie eigendom
  • omliggende eigendommen
  • ……

Wanneer wij uw eigendom verkopen doet Vandas deze schatting gratis. Wanneer U ons enkel vraagt de schatting op te maken, dan worden de minimum kosten berekend hiervoor.